ورود
ثبت نام
تعداد بازدید: ٣٠٩٢٠١
سعيد محمودى
امتیاز:
تولد ۱۳۲۶ تهران.
اخذ مدرك ليسانس علوم سياسى از دانشگاه تهران، ۱۳۵۰.
اخذ مدرك دكتراى حقوق بين الملل از دانشگاه استكهلم سوئد، ۱۳۶۶.
كاردار سفارت ايران در سوئد، ۱۳۵۸.
مسؤول بخش انگليس و اسكانديناوى وزارت خارجه ايران در سالهاى ۶۰-۱۳۵۸.
دانشيار دانشگاه استكهلم از سال۱۳۶۶ تا ۱۳۷۸.
استاد دانشگاه استكهلم از سال۱۳۷۸ تاكنون.
رئيس دپارتمان حقوق بين الملل دانشگاه استكهلم از ابتداى سال۱۳۸۴.
عضو شوراى گزينش دانشجويان مقطع دكترا از ۱۳۷۴ تاكنون.
عضو كميته مشورتى مؤسسه حقوق درياها در دانشگاه بركلى آمريكا از ۱۳۸۱ تاكنون.
عضو شوراى اروپايى حقوق محيط زيست از سال۱۳۷۴ تاكنون.
عضو شوراى بين المللى حقوق محيط زيست از سال۱۳۷۸ تاكنون.
عضو هيأت داورى جايزه بين المللى محيط زيست در دانشگاه بروكسل بلژيك از سال۱۳۷۸ تاكنون.
عضو انجمن آمريكايى حقوق بين الملل از سال ۱۳۷۰ تاكنون.
عضو سازمان بين المللى حقوق بين الملل از سال۱۳۷۰ تاكنون.
عضو شوراى پنج نفره مشاوران حقوقى وزارت خارجه سوئد از سال۱۳۷۴ تا سال۱۳۸۲.
تأليف و چاپ ۸۰مقاله علمى به زبانهاى انگليسى و سوئدى در زمينه هاى كاربرد نيروى نظامى در دنيا، محيط زيست، حقوق درياها و مسائل مربوط به جنگ.
آثار تأليفى: كتابهاى نظام حقوقى بهره بردارى از منابع معدنى كف درياهاى آزاد (انگليسى)، حقوق بين الملل از ديدگاه سوئد (سوئدى)، حقوق محيط زيست اروپا (سوئدى) و اصول حقوق محيط زيست (سوئدى) و صاحب مقاله و ويراستار اصلى پنج كتاب از جمله مجموعه مقالات در زمينه حقوق بين الملل، حقوق بين الملل از ديدگاه كشورهاى اسكانديناوى، فناورى نو و حقوق مربوط به حفظ محيط زيست دريايى.
سعيد محمودى استاد ايرانى حقوق بين الملل دانشگاه استكهلم است كه به علت كيفيت تز دكترايش بلافاصله به دانشيارى دانشكده حقوق اين دانشگاه منصوب مى شود و در فاصله كمى مطابق رسم پذيرفته شده دانشگاههاى سوئد، توسط وزير فرهنگ اين كشور به عنوان استاد تمام وقت و صاحب كرسى حقوق بين الملل دانشگاه ياد شده منصوب مى گردد.
سعيد محمودى متولد ۱۳۲۶ تهران است كه بعد از تحصيلات راهنمايى و دبيرستان در سال۱۳۴۶ دانشجوى رشته علوم سياسى دانشگاه تهران مى شود و در سال۱۳۵۰ هم فارغ التحصيل مى گردد. تسلط او به زبان انگليسى باعث شده بود كه مدتى هم در عرصه دوبله فيلمهاى سينمايى به كار بپردازد. در سال۱۳۵۱ موفق مى شود در مقطع كارشناسى ارشد در مركز مطالعات عالى بين المللى دانشگاه تهران در رشته روابط بين الملل ادامه تحصيل دهد. بعدها او به دستگاه ديپلماسى كشور پيوست و در سال۱۳۵۸ كاردار ايران در سوئد شد و در مقطع بعد از انقلاب هم مصاحبه مهم محمدعلى رجايى را با تلويزيونهاى خارجى ترجمه كرد. در اين زمان او مسؤول امور كشورهاى بريتانيا و اسكانديناوى وزارت خارجه ايران شد. اما از آنجايى كه در سالهاى قبل از انقلاب به سوئد رفته بود و با خانمى سوئدى ازدواج كرده بود به ناچار در سالهاى بعد از انقلاب به سوئد رفت و به طور كامل از شغل خود كناره گرفت و به تحصيل پرداخت و در مهر ماه ۱۳۶۶ از تز دكتراى خود كه اولين كتاب چاپ شده اش هم بود دفاع كرد.
ممتحن او يعنى ينز اونسن (Jens Evensen) يكى از معروف ترين قضات دادگاه بين المللى لاهه بود. قاضى نروژى اى كه در زمينه حقوق درياها تخصص دارد و الآن هم دوران بازنشستگى اش را مى گذراند.
اين قاضى نروژى را دانشگاه استكهلم دعوت كرده بود تا به سوئد برود و با خواندن تز او و به طور دقيق درك كند كه محمودى در زمينه حقوق درياها تخصص لازم را به دست آورده يا نه؟ اين قاضى به همراه دو قاضى ديگر و استاد راهنمايى كه حق رأى دادن ندارد هيأتى را تشكيل مى دهند و بعد از بحث و گفت وگوى انتقادى اونسن با دانشجوى ايرانى به او نمره ممتاز مى دهند. رأى اين گروه سه نفره باعث مى شود كه محمودى بدون طى كردن دوره استاديارى بلافاصله بعد از دفاع از تز خود به عنوان دانشيار برگزيده شود.
او در همان دى ۱۳۶۶ (۱۹۸۸) به صورت پيمانى به استخدام دانشگاه درآمد و دو سال بعد استخدامش شكل رسمى به خود گرفت.
در سال۱۳۵۳ تا سال۱۳۶۱ كنفرانسى بين المللى به مدت ۹سال به منظور بررسى حقوق درياها برگزار شده بود كه ممتحن سعيد محمودى در نوشتن معاهده مرتبط با آن نقش بسيار جدى داشته.
در اين كنفرانس، اظهارنظرهاى متفاوتى توسط كشورها صورت گرفته بود و كشورهاى جهان سومى هم در زمانى كه در اين حوزه منافع شان با كشورهاى غربى و خصوصاً با آمريكا تلاقى داشته نظرهاى كاملاً مخالفى ابراز داشته اند.
كشورهاى ساحلى تا چندين مايل حق حاكميت بر آبهاى ساحلى خود را دارند ولى بعد از آن، قلمروهاى آبى جزو درياهاى آزاد محسوب مى شود و اين حوزه ها متعلق به كشور خاصى نيست و هر كشورى مى تواند به كشتيرانى و ماهيگيرى در اين درياها اقدام كند. اما از حدود ۴۰سال پيش دانشمندان كشف نمودند كه در كف اقيانوس ها منابع معدنى مثل نيكل، كبالت و منگنز زيادى وجود دارد. استخراج اين منابع با منافع كشورهايى مثل شيلى كه صادركننده موادمعدنى هستند در تضاد بوده و برگزارى آن كنفرانس هم در همين راستا و به منظور تهيه كنوانسيون حقوق درياها برگزار شده بود.
كشورهاى جهان سومى پيشنهاد داده بودند كه مؤسسه اى بين المللى تأسيس شود كه منابع كف درياها را استخراج كند و به فروش برساند و منافع آن را بين كشورهاى جهان تقسيم كند. اما جهان غرب با اين فكر چپگرايانه مخالفت مى كند و آن را نمى پذيرد. كنوانسيون بالاخره تهيه مى شود ولى كشورهاى توسعه يافته كه بايد سرمايه كلانى صرف تأسيس مؤسسه يادشده كنند حاضر به امضاى كنوانسيون نمى شوند. بعدها هم كشورهاى جهان سوم به منظور در نظر گرفتن منافع كشورهاى توسعه يافته، تغييرات اساسى در كنوانسيون مى دهند. سازمان تشكيل مى شود و كنوانسيون حالت اجرايى پيدا مى كند و اكثر كشورها به آن مى پيوندند. اما آمريكا هنوز اين كنوانسيون را امضا نكرده است. محمودى در اين باره مى گويد: «آمريكاييها هميشه دير به كنوانسيون ها مى پيوندند، حتى اگر كنوانسيونى بى خطر هم باشد ولى وقتى به آن مى پيوندند سعى مى كنند آن را به صورت دقيق اجرا كنند.»
او ادامه مى دهد:«جالب اين است كه هنوز منابع روى زمينى به صرفه تر است و مثلاً منابعى كه دركنگو و شيلى وجوددارد ارزانتر استخراج مى شود. اما تا يك دهه ديگر استفاده از منابع كف درياها به صرفه خواهدبود. سازمان پيش بينى شده در سال ۱۳۷۵ درجامائيكا تشكيل شد. منتهى سازمان تشكيل شده محدودتر از آنچه كه پيش بينى شده به وجود آمد.»
سعيد محمودى در تزش تلاش كرده كه نحوه استفاده از اين منابع را تبيين كند، شيوه تقاضادادن به سازمان به وجود آمده و نحوه امتيازدهى بررسى آن را مورد بررسى قراردهد و تأثير استخراج اين منابع را بر اقتصاد كشورهايى همچون شيلى و گابن كه صادرات آنها به شدت وابسته به اين منابع - منگنز يانيكل - است بيان كند.
او به علت عضويت در جمع مشاوران حقوقى حقوق بين الملل وزارت خارجه سوئد مى بيند كه وقتى صحبت از خطر گازهاى گلخانه اى مى شود تا چه حداروپايى ها با اعتقاد و باور كامل دراين زمينه بحث مى كنند و به طور جدى نگران تبعات اين وضعيت هستند.
«سوئدى ها حتى وقتى در محفلى خصوصى دورهم جمع مى شوند خيلى جدى به مسائل نگاه و راجع به آنها بحث مى كنند.»
او مى گويد: در ايران افراد فوق العاده توانمندى هستند كه غالباً به خدمت گرفته نمى شوند.
محمودى نام «باقر اسدى» را كه يكى ازترتيب دهندگان «سمينار بين المللى محيط زيست و صلح» است از زبان آلمانى ها مى شنود. اين سمينار چندى پيش در كشور ما برگزارشد و آلمانى ها و بلژيكى ها به محمودى مى گويند كه اسدى يك مذاكره كننده فوق العاده بين المللى است.
سعيد محمودى با گفتن اين مطلب مى گويد: افراد شايسته در كشور خيلى زيادند ولى افرادى كه به اندازه آنها شايستگى ندارند در پستهاى كليدى قراردارند.
او در دانشگاه استكهلم سوئد، موظف است كه ساليانه فقط ۵۰ساعت تدريس داشته باشد و در ضمن حقوق خالص او هم در حد ۲۲ميليون تومان است.
وقتى كه وضعيت خود را با استادان ايرانى مقايسه مى كند، مى گويد: «استادان دانشگاههاى ايران فداكارى مى كنند و دراينجا مثل يك معلم دبيرستان درس مى دهند و آنها مجبورند به خاطر شرايط زندگى حتى در يك هفته ۴۰ ساعت درس بدهند.»
او ساعات تدريس اش را ظرف ۳-۲ هفته درس مى دهد و بقيه سال را به تحقيق و كارهاى ديگر اختصاص مى دهد.

او مطابق مقررات سوئد در سن ۶۷سالگى بازنشسته خواهدشد و هم اكنون هم پروژه اى را تحت كاربرد نيروى نظامى در جهان در حال انجام دادن دارد و با اميدوارى مى گويد: «دراين مدت به احتمال زياد چند دانشجوى دكتراى ديگر را به نتيجه مى رسانم.»
سعيد محمودى كه يكى از ۴ كرسى حقوق بين المللى سوئد را برعهده دارد به موسيقى سنتى ايرانى تعلق خاطر زيادى نشان مى دهد. بالاخره او خواهرزاده محمودى خوانسارى خواننده برنامه راديويى گلها است.
او ساعتهاى ۷-۵ صبح پنج روز از هفته را همراه با گروهى چندنفره به طور مداوم به شنا اختصاص مى دهد.
دوسال پيش در يك سخنرانى در ايران به گونه اى قضاياى جهانى را تجزيه و تحليل مى كرد كه او را از حقوقدان رئاليست جدا مى ساخت و هم اكنون انعطاف لازم را نشان داده و بسيارى از اصول طيف مقابل را پذيرا شده. البته او مى گويد: حقوق بين الملل بنا به رويه اى كه دولتها در پيش مى گيرند شكل مى گيرد و وقتى هم كه اكثر حقوقدانان به يك موضوع اعتقاد پيدامى كنند نمى توان تا ابد برعقيده خود پافشارى كرد.
«من اميدوارم حداقل سالى يكبار به ايران بيايم و با همكارانم در دانشگاه تهران هم صحبت بكنم. من سعى ام بر اين است كه با دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران همكارى بيشترى داشته باشم.»
اگرچه رئيس دانشكده حقوق از او درخواست مى كند كه محمودى تدريس دراين دانشكده را بپذيرد ولى آيا محمودى صاحب كرسى حقوق بين الملل سوئد، تدريس درايران را خواهدپذيرفت.
شايد با راه اندازى دانشگاه الكترونيكى بتوان از معلومات و دانش محمودى بهره گرفت ولى بايد دانست، او حاضر نيست محيط گرم خانواده اش را در سوئد رهاكند، همچنان كه ۲ دهه قبل به خاطر خانواده اش، از وزارت خارجه كناره گيرى كرد و در سوئد اقامت گزيد.
چهره او درهنگام طرح مباحث آكادميك بسيارمصمم نشان مى دهد. اما در اوقات ديگر او همواره تبسم را فراموش نمى كند.
سعيد محمودى اگرچه حدود نيمى از عمر خود را در سوئد گذرانده ولى در پايان سخن اينگونه اظهارنظر مى كند:
«من تمام احساس و علاقه و فكرم اينجا است و سعى مى كنم در هرموقعيتى كه پيش بيايد به ايران بيايم.»


توجه: از آنجا که درج مطالب در سایت "محبوبترین‌ها" برای همه کاربران آزاد می باشد، از همه کاربران محترم تقامندیم؛ در صورت مشاهده مطلبی خلاف واقع، غیرقانونی و یا منافی فرهنگ و اخلاق ایرانی و اسلامی در هر یک از پروفایل‌ها، از طریق بخش "تماس با ما" سایت مدیریت سایت را در جریان بگذارید.
 روابط عمومی سایت محبوبترین‌ها
Shareصفحه اصلی | ارتباط با ما | درباره ما | خبرنامه | جستجو | نقشه سایت | RSS
محبوبترین‌های سیاسی | محبوبترین‌های ورزشی | محبوبترین‌های هنری | محبوبترین‌های اقتصادی | محبوبترین‌های دانش | محبوبترین‌های اندیشه | محبوبترین‌های فرهنگ و ادب | محبوبترین‌های ارتباطات | محبوبترین‌های تاریخ و جامعه | محبوبترین‌های بهداشت

سعيد محمودى

محبوبترین‌ها,مشاهیر ایران,بیوگرافی نخبگان,جدیدترین اخبار,محبوبترین‌چهره‌ها,محبوبترین‌های سیاسی,محبوبترین‌های ورزشی,محبوبترین‌های هنری,محبوبترین‌های اقتصادی,محبوبترین‌های پزشکی,محبوبترین‌های فرهنگی,محبوبترین‌های دین و اندیشه,محبوبترین‌های رسانه و ارتباطات,محبوبترین‌های علم و دانش,محبوبترین‌های تاریخ و جامعه,